Tổ chức bộ máy

Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp (27/08/2020)
Tinh giản biên chế đợt 6 năm 2020 (17/08/2020)
Tinh giản biên chế (27/07/2020)
Thành lập Tổ công tác xây dựng hệ thống thanh toán tự động cho hoạt động vận tải hành khách công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (22/07/2020)
Thành lập Hội đồng thu hút, tuyển chọn tài năng đặc biệt cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật - thể dục, thể thao của Thành phố Hồ Chí Minh (20/07/2020)
Thành lập Ban Chỉ đạo về xây dựng khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh (20/07/2020)
Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc xây dựng Chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh (20/07/2020)
Thành lập Hội đồng và Ban Tổ chức, Ban Thư ký của Hội đồng chung khảo Cuộc vận động sáng tác tác phẩm Âm nhạc và Sân khấu hướng đến kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước (20/07/2020)
Thành lập Tổ Công tác xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (20/07/2020)
Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội thảo “Giáo dục thông minh tại Thành phố Hồ Chí Minh” (20/07/2020)
Thành lập Tổ Công tác tham mưu về các đồ án quy hoạch hệ thống thoát nước mưa, nước thải của Thành phố Hồ Chí Minh (20/07/2020)
Thành lập Đội Liên ngành phòng, chống in lậu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (20/07/2020)
Thành lập Hội đồng thẩm định thiết kế kỹ thuật dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2 Thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành - Tham Lương (20/07/2020)
Giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (20/07/2020)
Giải thể Tổ Công tác đầu tư Khu đô thị mới Thủ Thiêm (20/07/2020)
Đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế (20/07/2020)
Tinh giản biên chế (20/07/2020)
Thành lập Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án thí điểm mô hình hợp tác xã kiểu mới về kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn thành phố (27/05/2020)
Thành lập các Hội đồng Phát triển ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (27/05/2020)
Thành lập Tổ soạn thảo và triển khai Đề án "Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025" (26/05/2020)
Xem theo ngày:
Xem