Tin tức sự kiện

TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25/4/2004 Vào lúc 19 giờ (22/04/2010)
TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25/4/2004 Vào lúc 10 giờ (22/04/2010)
TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25/4/2004 Vào lúc 12 giờ (22/04/2010)
TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25/4/2004 Vào lúc 14 giờ (22/04/2010)
TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25/4/2004 Vào lúc 16 giờ (22/04/2010)
TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25 / 4 / 2004 Vào lúc 18 giờ (22/04/2010)
TÌNH HÌNH TRONG NGÀY BẦU CỬ 25 / 4 / 2004 Vào lúc 18 giờ (22/04/2010)
Danh sách Đại biểu Hội đồng Nhân dân TPHCM Khóa VII (nhiệm kỳ 2004 - 2009) (22/04/2010)
Danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Khóa VII - Nhiệm kỳ 2004 - 2009 theo từng đơn vị bầu cử (22/04/2010)
Hướng dẫn việc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả bầu cử Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 (22/04/2010)
Hướng dẫn việc kiểm phiếu và tổng hợp kết quả bầu cử Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp nhiệm kỳ 2004-2009 (22/04/2010)
Một số hình ảnh tại kỳ họp lần thứ 1 Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh - khóa VII (22/04/2010)
Sơ đồ hướng dẫn chi tiết phòng bỏ phiếu bầu cử Đại Biểu HĐND 3 cấp - dành cho phòng phiếu có bố trí 1 thùng phiếu bầu cho 3 cấp (22/04/2010)
Danh sách 28 đơn vị bầu cử Đại Biểu Hội Đồng Nhân Dân TPHCM khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009 (22/04/2010)
Kỳ họp thứ 1 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa VII, nhiệm kỳ 2004-2009 (22/04/2010)
Các vị lãnh đạo thành phố theo dõi cuộc bầu cử (22/04/2010)
Xem theo ngày:
Xem