Phòng cải cách hành chính

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của Sở, ban - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (25/09/2019)
Kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính tại Quận 3 (15/05/2019)
Hội thảo “Những giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (22/04/2019)
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 14/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ (16/04/2019)
Tăng tuyên truyền để nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến (11/04/2019)
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác cải cách hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (09/04/2019)
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 13/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ (08/04/2019)
Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Cải cách hành chính (05/04/2019)
Kế hoạch Hội thảo “Những giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4” tại Thành phố Hồ Chí năm 2019 (03/04/2019)
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 12/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ (03/04/2019)
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 11/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ (25/03/2019)
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 10/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ (18/03/2019)
Thành phố Hồ Chí Minh nhân rộng 05 mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính (18/03/2019)
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 09/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ (11/03/2019)
Tổng kết đợt thi đua cao điểm các giải pháp, sáng kiến cải cách hành chính khối Đảng (07/03/2019)
Công bố Chỉ số đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2018 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (05/03/2019)
Ủy ban nhân dân phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức lắng nghe, trao đổi doanh nghiệp qua các buổi café (04/03/2019)
Bản tin Cải cách hành chính điện tử số 08/2019 của BCĐ CCHC Chính phủ (04/03/2019)
Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức xử lý phản ánh của người dân bằng ứng dụng trực tuyến (04/03/2019)
Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định hoặc có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (28/02/2019)
Xem theo ngày:
Xem