Thông tin chung

TIẾP TỤC THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THÁNG 3 NĂM 2021 (01/03/2021)
QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ BÍ MẬT NHÀ NƯỚC (23/02/2021)
THỰC HIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU NĂM 2021 (09/02/2021)
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ NĂM 2020 (26/01/2021)
SỞ NỘI VỤ KHÔNG TIẾP NHẬN VÀ PHÁT HÀNH CÁC VĂN BẢN GIẤY TRONG HỆ THỐNG CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC (23/11/2020)
Ông HOÀNG SONG HÀ được điều động và bổ nhiệm giữ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (12/10/2020)
Ông NGUYỄN PHƯỚC NGỌC được điều động và bổ nhiệm giữ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh (12/10/2020)
Bà NGUYỄN VIỆT HÒA được điều động và bổ nhiệm giữ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (12/10/2020)
Bà PHAN NGUYỄN THANH VÂN được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (12/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Ngọc Dung (12/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Nhựt (12/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Xuân (12/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hồng (12/10/2020)
Ông NGUYỄN VĂN HỒNG được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ (12/10/2020)
Ông NGUYỄN HỮU NGHĨA được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (01/10/2020)
Bà LÊ MINH TRANG, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (01/10/2020)
Bà NGUYỄN HUỲNH TRANG, Phó Giám đốc Sở Công Thương được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (01/10/2020)
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU VỀ QUY ĐỊNH TỔ CHỨC CÁC CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH, ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN (23/09/2020)
Ông NGUYỄN HỮU PHÁT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giao thông vận tải nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (14/09/2020)
Ông HỨA QUỐC HƯNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (14/09/2020)
Xem theo ngày:
Xem