Thông tin chung

Ông HOÀNG SONG HÀ được điều động và bổ nhiệm giữ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (12/10/2020)
Ông NGUYỄN PHƯỚC NGỌC được điều động và bổ nhiệm giữ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh (12/10/2020)
Bà NGUYỄN VIỆT HÒA được điều động và bổ nhiệm giữ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (12/10/2020)
Bà PHAN NGUYỄN THANH VÂN được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (12/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Ngọc Dung (12/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Nhựt (12/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Xuân (12/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hồng (12/10/2020)
Ông NGUYỄN VĂN HỒNG được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ (12/10/2020)
Ông NGUYỄN HỮU NGHĨA được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (01/10/2020)
Bà LÊ MINH TRANG, Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (01/10/2020)
Bà NGUYỄN HUỲNH TRANG, Phó Giám đốc Sở Công Thương được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (01/10/2020)
Ông NGUYỄN HỮU PHÁT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giao thông vận tải nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (14/09/2020)
Ông HỨA QUỐC HƯNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (14/09/2020)
Ông ĐẶNG PHÚ THÀNH được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng (14/09/2020)
Ông TRƯƠNG QUỐC CƯƠNG, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (31/08/2020)
LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV (19/08/2020)
Ông TRẦN VĂN KHUYÊN được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (03/08/2020)
Bà LƯƠNG THỊ PHƯỢNG, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (03/08/2020)
Ông NGUYỄN VĂN TƯƠI, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu Đô thị mới Nam Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (03/08/2020)
Xem theo ngày:
Xem