Thông tin chung

Ông NGUYỄN HỮU PHÁT, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giao thông vận tải nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (14/09/2020)
Ông HỨA QUỐC HƯNG được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp Thành phố (14/09/2020)
Ông ĐẶNG PHÚ THÀNH được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng (14/09/2020)
Ông TRƯƠNG QUỐC CƯƠNG, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (31/08/2020)
LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV (19/08/2020)
Ông TRẦN VĂN KHUYÊN được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (03/08/2020)
Bà LƯƠNG THỊ PHƯỢNG, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (03/08/2020)
Ông NGUYỄN VĂN TƯƠI, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu Đô thị mới Nam Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (03/08/2020)
Bà HỨA THỊ HỒNG ĐANG, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (03/08/2020)
Ông LÊ QUỐC TUẤN được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (03/08/2020)
Ông DƯƠNG HỒNG NHÂN được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn THNN MTV (03/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Tuyên (03/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận3 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Võ Văn Đức (03/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2 nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Huỳnh Văn Tâm (03/08/2020)
Ông TRẦN HOÀNG QUÂN được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (03/08/2020)
Bà NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố (03/08/2020)
Ông NGUYỄN GIA THÁI BÌNH được điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (17/07/2020)
Bà LÊ NGỌC THÙY TRANG được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (10/07/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Vũ Anh Khoa (10/07/2020)
Ông VÕ TRUNG TRỰC được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (30/06/2020)
Xem theo ngày:
Xem