Thông tin cải cách hành chính

Phương hướng, nhiệm vụ công tác cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 (11/05/2021)
Công tác cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (11/05/2021)
Hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính hướng tới xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư của Thành phố (11/05/2021)
Kiểm tra, đánh giá việc triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính đối với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan (11/05/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 18/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (11/05/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 17/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (04/05/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 16/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (26/04/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 15/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (22/04/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 14/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (12/04/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 13/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (05/04/2021)
TIẾP TỤC TIẾP NHẬN HỒ SƠ GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 2 - NĂM 2021, LĨNH VỰC: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐẾN HẾT NGÀY 30 THÁNG 5 NĂM 2021 (31/03/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 12/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (29/03/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 10/2021 từ 08/3/2021 đến 12/3/2021 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (15/03/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 09/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (08/03/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 08/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (03/03/2021)
TUẦN CUỐI ĐỂ CÓ THỂ NHẬN GIẢI THƯỞNG LÊN ĐẾN 200 TRIỆU ĐỒNG CỦA GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN 2 -2021 (LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC). (22/02/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 07/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (22/02/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 06/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (17/02/2021)
Bản tin điện tử cải cách hành chính số 05/2021 của BCĐ CCHC Chính phủ (02/02/2021)
Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và Báo cáo thực hiện công tác cải cách hành chính từ năm 2021 (25/01/2021)
Xem theo ngày:
Xem