Thông tin bổ nhiệm

Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao (23/08/2020)
Điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (24/08/2020)
nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (30/08/2020)
phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (30/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (30/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021 (30/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021 (30/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021 (30/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021 (30/08/2020)
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV (31/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (01/09/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (01/09/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (01/09/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (01/09/2020)
Về điều động cán bộ, công chức (01/09/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2 khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021 (01/09/2020)
Điều động và bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ (02/09/2020)
Tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (02/09/2020)
Ông HOÀNG MINH TUẤN ANH được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân Quận 7 (31/03/2020)
Bà NGÔ THỊ HOÀNG CÁC được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh (31/03/2020)
Xem theo ngày:
Xem