Thông tin bổ nhiệm

về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Công Thương (07/05/2021)
về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh (07/05/2021)
về việc điều động và bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công cao Thành phố Hồ Chí Minh. (07/05/2021)
Về việc điều động cán bộ, công chức (11/05/2021)
Về việc giao quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 khóa X, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (11/05/2021)
Về việc điều động và bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (05/05/2021)
Về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp (21/04/2021)
Về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Giám đốc Sở Xây dựng (07/04/2021)
về điều động và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài (29/03/2021)
Về việc bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Thành phố (18/03/2021)
Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè (23/03/2021)
Điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (23/03/2021)
Điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (23/03/2021)
Về tiếp nhận và bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Dân tộc Thành phố (25/01/2021)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (25/01/2021)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (25/01/2021)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (25/01/2021)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (25/01/2021)
Về việc điều động và bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (05/02/2021)
Về bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tài chính (02/12/2020)
Xem theo ngày:
Xem