Phòng quận huyện

Bổ nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp đối với ông Nguyễn Ngọc Anh (20/11/2015)
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 4 đối với ông Võ Thanh Dũng (13/11/2015)
Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân Quận 4 đối với ông Võ Thanh Dũng (13/11/2015)
Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình đối với ông Lê Thanh Bình (15/10/2015)
Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 đối với ông Đào Gia Vượng (09/10/2015)
Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn đối với ông Đỗ Thanh Hòa (09/10/2015)
Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đối với ông Võ Thành Minh (09/10/2015)
Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đối với ông Nguyễn Quốc Thái (09/10/2015)
Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận đối với ông Nguyễn Văn Kháng (09/10/2015)
Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với ông Lê Văn Thinh (09/10/2015)
Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 đối với ông Bùi Thanh Tân (09/10/2015)
Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với ông Nguyễn Minh Nhựt (09/10/2015)
Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với ông Đỗ Đình Thiện (09/10/2015)
Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân đối với ông Phạm Văn Mười (09/10/2015)
Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 đối với ông Trần Hoàng Quân (09/10/2015)
Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 đối với ông Võ Văn Hùng (09/10/2015)
Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú đối với bà Hứa Thị Hồng Đang (07/10/2015)
Bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 đối với bà Trần Thị Bích Liên (06/10/2015)
Bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6 đối với ông Huỳnh Minh Hùng (06/10/2015)
Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6 đối với ông Trần Ngọc Danh (06/10/2015)
Xem theo ngày:
Xem