Download unicode

Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố (19/08/2020)
LUẬT VÀ NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC QUỐC HỘI THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 9, QUỐC HỘI KHÓA XIV (19/08/2020)
Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (23/08/2020)
Điều động và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bến Thành TNHH MTV (23/08/2020)
Điều động và bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (23/08/2020)
Bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao (23/08/2020)
Điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (24/08/2020)
nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (30/08/2020)
phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (30/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5 khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (30/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021 (30/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021 (30/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021 (30/08/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Phú khóa II nhiệm kỳ 2016 - 2021 (30/08/2020)
Nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (31/08/2020)
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn TNHH MTV (31/08/2020)
Điều động Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (31/08/2020)
Nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (31/08/2020)
Ông TRƯƠNG QUỐC CƯƠNG, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (31/08/2020)
Về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (01/09/2020)
Xem theo ngày:
Xem