Download unicode

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021 (15/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (28/09/2020)
Ông NGUYỄN VĂN HỒNG được điều động đến nhận công tác tại Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ (12/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hồng (12/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Xuân (12/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Minh Nhựt (12/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân khóa II nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Lê Thị Ngọc Dung (12/10/2020)
Bà PHAN NGUYỄN THANH VÂN được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (12/10/2020)
Bà NGUYỄN VIỆT HÒA được điều động và bổ nhiệm giữ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn TNHH MTV (12/10/2020)
Ông NGUYỄN PHƯỚC NGỌC được điều động và bổ nhiệm giữ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh (12/10/2020)
Ông HOÀNG SONG HÀ được điều động và bổ nhiệm giữ Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV (12/10/2020)
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở Du lịch (15/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức khóa IV nhiệm kỳ 2016 - 2021 (15/10/2020)
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (26/10/2020)
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (26/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình (26/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 (27/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 (03/11/2020)
Phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6 (28/10/2020)
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6 (28/10/2020)
Xem theo ngày:
Xem