Công đoàn Sở Nội vụ

Hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2020) tại Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ (26/10/2020)
Đoàn thể Sở Nội vụ tổ chức kỉ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020) (07/08/2020)
Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ triển khai Kế hoạch Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 (28/07/2020)
Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ tham gia Hội diễn văn nghệ năm 2020 với chủ đề " Mãi mãi niềm tin theo Đảng" (30/07/2020)
Triển khai thực hiện các chỉ tiêu phong trào công chức, viên chức, lao động hoạt động công đoàn của Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ năm 2020 (09/04/2020)
Sở Nội vụ nâng cao chất lượng hoạt động của 04 đoàn thể (09/04/2020)
Các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1980 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ (09/04/2020)
Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ vận động tăng cường thực hiện các phong trào thi đua và chủ động phòng chống dịch Covid-19 (09/04/2020)
Công đoàn cơ sở Sở Nội vụ vận động ủng hộ đóng góp 01 ngày lương tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ đông bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn (09/04/2020)
Xem theo ngày:
Xem