Công chức - Viên chức

Thông báo kết quả phúc khảo điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương và thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 (01/06/2021)
V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức (14/05/2021)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020 (20/04/2021)
Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình Cán sự, Chuyên viên, Chuyên viên chính năm 2021 (29/03/2021)
Quyết định về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2019 (23/03/2020)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ đợt 1 năm 2020 của Học viện Hành chính Quốc gia (13/03/2020)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ khóa 20.1 năm 2020 của Trường Đại học Sài Gòn (13/03/2020)
Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 của Trường Đại học Lao động - Xã hội (13/03/2020)
Thông báo kết quả chấm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành trong thi tuyển công chức năm 2019 (13/03/2020)
[KHẨN] Báo cáo tình hình thực hiện chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số (18/04/2019)
Thông báo đăng ký nhu cầu dự thi thăng hạng viên chức hành chính năm 2018 (18/04/2018)
Bà NGUYỄN THỊ ÁNH HOA được điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Du lịch (25/11/2015)
Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập (14/01/2015)
Nghị định 34/2011/NĐ-CP về Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức (09/01/2012)
Thông báo về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2011 (27/05/2011)
Thông tư ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh (10/03/2011)
Nghị định 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ (19/05/2010)
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng kiến thức QLNN ngạch Chuyên viên khóa 01/2010 (18/05/2010)
Thông báo nhập học lớp Bồi dưỡng Kỹ năng Giao tiếp khóa 01/2010 (18/05/2010)
Thông tư liên tịch số 06/2010/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 22 tháng 3 năm 2010 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính (17/05/2010)
Xem theo ngày:
Xem