Chi cục văn thư lưu trữ

Kiểm tra công tác văn thư lưu trữ tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh (28/06/2016)
Góp ý dự thảo Hướng dẫn một số nội dung về công tác lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch tại UBND quận, huyện, phường, xã, thị trấn (29/05/2016)
Tập huấn công tác văn thư, lưu trữ tại Sở Văn hóa và Thể thao (18/05/2016)
Mẫu phiếu khảo sát tài liệu lưu trữ tại cơ quan, tổ chức và công tác văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã, thị trấn (16/05/2016)
Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh (16/05/2016)
Hội nghị triển khai khảo sát công tác văn thư, lưu trữ (16/05/2016)
Thông báo về việc phục vụ yêu cầu sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử (16/05/2016)
Về sắp xếp và bảo quản tài liệu Công báo (11/05/2016)
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức tiếp tục khắc phục các hạn chế trong công tác văn thư, lưu trữ (11/05/2016)
Sở Nội vụ mời Phòng Nội vụ quận, huyện dự triển khai khảo sát công tác văn thư, lưu trữ (04/05/2016)
Về việc khảo sát công tác văn thư, lưu trữ tại UBND phường, xã, thị trấn (04/05/2016)
Về việc khảo sát tình hình lưu trữ tài liệu tại các cơ quan, tổ chức (04/05/2016)
Kết quả công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ Quý I của Phòng Nội vụ quận Bình Thạnh (21/04/2016)
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tổ chức tập huấn công tác văn thư, lưu trữ (19/04/2016)
Thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của Chi cục Văn thư - Lưu trữ (18/04/2016)
Kế hoạch xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ tại UBND phường xã thị trấn trên địa bàn Thành phố (13/04/2016)
Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định số 7109/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố (11/04/2016)
Thông báo kết quả Hội nghị công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 (08/04/2016)
Chi cục Văn thư - Lưu trữ thông báo kế hoạch tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 (31/03/2016)
Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về công tác chuẩn bị lựa chọn, xác định giá trị tài liệu và giao nộp tài liệu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố (30/03/2016)
Xem theo ngày:
Xem