angle-left Về việc điều động và bổ nhiệm Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận

Ngày 05 tháng 02 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Lâm Hoài Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư tài chính nhà nước Thành phố Hồ chí Minh, giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận.

nvthao.snv