angle-left Về việc điều động và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 26 tháng 5 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Lê Quốc Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Thoát nước Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh.

nvthao.snv