angle-left Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 21 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Huệ, Chánh Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

nvthao.snv