angle-left Về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7

Ngày 05 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Bé Ngoan, Quận ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Bình Thuận, Quận 7.

nvthao.snv