angle-left Về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 09 tháng 11 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Ngô Minh Châu đã ký ban hành Quyết định về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Kiến Quốc, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Thành phố.

Sở Nội vụ