angle-left Về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 15 tháng 7 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định về nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

nvthao.snv