angle-left về điều động và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài

Ngày 23 tháng 3 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức đã ký ban hành Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm bà Lê Thị Kim Chi, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân Quận 9, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ quan nước ngoài.

nvthao.snv