angle-left Về điều động và bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Du lịch

Ngày 05 tháng 01 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định điều động và bổ nhiệm bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 7 giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Du lịch.

nvthao.snv