angle-left Về điều động và bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Tâm, nguyên Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 2; thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10.

nvthao.snv