angle-left Về bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

Ngày 19 tháng 8 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Thị Thắng đã ký ban hành Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Chánh Thanh tra Sở Công Thương giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương.

nvthao.snv