angle-left Về bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố

Ngày 30 tháng 12 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Dương Anh Đức đã ký ban hành Quyết định về bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Y, Trưởng phòng Phòng Quản lý đào tạo thuộc Học viện Cán bộ Thành phố giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố.

nvthao.snv