angle-left Về bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1

Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 1 đối với ông Nguyễn Duy An, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Quận 1, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

nvthao.snv