angle-left Về bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10

Ngày 30 tháng 6 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 đối với ông Bùi Thế Hải, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 10 nhiệm kỳ 2016 - 2021.

nvthao.snv