angle-left Về bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Y tế.

Ngày 25 tháng 8 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã ký ban hành Quyết định bổ nhiệm ông Tăng Chí Thượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Bí thư Đảng ủy Sở, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế.

nvthao.snv