angle-left Về bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12

Ngày 09 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12 đối với ông Nguyễn Văn Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 12.

nvthao.snv