Hướng dẫn thủ tục hành chính

angle-left Thủ tục thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố, trong quận, huyện, trong phường, xã, thị trấn
Lĩnh vực:
Quản lý nhà nước về hội
Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố, trong quận, huyện, trong phường, xã, thị trấn chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ (số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định cho phép thành lập; trường hợp không đồng ý có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Hội căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ.

Cách thực hiện:
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ.
Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị thành lập hội (theo mẫu).

+ Dự thảo điều lệ (theo mẫu)

+ Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

+ Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội.

+ Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội.

+ Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết:

Ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

Đối tượng:
Hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố, trong quận, huyện, trong phường xã, thị trấn
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định cho phép thành lập hội hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí
Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

+ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung khoản 1 điều 2 quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Tài liệu đính kèm:
1 (6).docx