Hướng dẫn thủ tục hành chính

angle-left Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất, đổi tên hội có phạm vi hoạt động trong Thành phố, trong quận, huyện, trong phường, xã, thị trấn
Lĩnh vực:
Quản lý nhà nước về hội
Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tùy theo yêu cầu và khả năng hoạt động của hội, ban lãnh đạo hội lập hồ sơ đề nghị cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên hội và nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ (số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: nếu hồ sơ đầy đủ, hợp pháp thì viết giấy hẹn cho người nộp; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp pháp thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 3:

♦ Đối với trường hợp chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội; trường hợp từ chối phải có văn bản và nêu rõ lý do.

♦ Đối với trường hợp đổi tên hội

Trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định cho phép hội đổi tên và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của hội; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Hội căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ.

Cách thực hiện:
Nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện; nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ
Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

♦ Hồ sơ chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội, gồm:

+ Đơn đề nghị chia, tách, sáp nhập; hợp nhất, (bản chính);

+ Đề án chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội, trong đề án phải có phương án giải quyết tài sản, tài chính, lao động, phân định chức năng, quyền hạn, lĩnh vực hoạt động và trách nhiệm, nghĩa vụ phải thực hiện (bản chính);

+ Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách, sáp nhập; hợp nhất (bản chính);

+ Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập, hợp nhất hội, đổi tên hội;

+ Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Ban lãnh đạo lâm thời do đại hội bầu, số lượng thành viên do đại hội quyết định, ban lãnh đạo lâm thời tự giải thể sau khi đại hội bầu ban lãnh đạo của hội;

+ Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời (bản chính);

+ Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách, sáp nhập; hợp nhất hội (bản chính), (không áp dụng đối với trường hợp đổi tên hội).

* Hồ sơ đổi tên hội gồm:

+ Đơn đề nghị đổi tên hội, trong đó nêu rõ lý do, sự cần thiết phải đổi tên hội;

+ Nghị quyết đại hội của hội về việc đổi tên hội;

+ Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung;

+ Trường hợp đồng thời có sự thay đổi về ban lãnh đạo hội thì gửi kèm theo biên bản bầu ban lãnh đạo (có danh sách kèm theo), đối với người đứng đầu hội thì phải có sơ yếu lý lịch, phiếu lý lịch tư pháp, nếu nhân sự thuộc diện quản lý của cơ quan có thẩm quyền thì phải được sự đồng ý bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết:

- Đối với trường hợp chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội: Ba mươi (30) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp;

- Đối với trường hợp đổi tên hội: Ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp.

Đối tượng:
Hội
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định cho phép chia, tách, sáp nhập; hợp nhất; Quyết định cho phép hội đổi tên và phê duyệt điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của hội hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí
Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

+ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung khoản 1 điều 2 quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Tài liệu đính kèm:
6 (4).docx