Hướng dẫn thủ tục hành chính

angle-left Thủ tục đặt văn phòng đại diện Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh
Lĩnh vực:
Quản lý nhà nước về hội
Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh, khi đặt văn phòng đại diện hội tại Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ vào các ngày làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ (số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1), vào các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ kiểm tra thành phần hồ sơ theo quy định: nếu hồ sơ đầy đủ, hợp pháp thì viết giấy hẹn cho người nộp; nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp pháp thì hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

+ Bước 3: Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ và trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định cho phép hội đặt văn phòng đại diện; trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

+ Bước 4: Tổ chức căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ.

Cách thực hiện:
Nộp và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Nội vụ.
Hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin phép đặt văn phòng đại diện trong đó nêu rõ sự cần thiết đặt văn phòng đại diện (bản chính - theo mẫu);

+ Dự kiến nội dung hoạt động của văn phòng đại diện;

+ Bản sao có chứng thực các giấy tờ hợp lệ liên quan đến quyền sử dụng nhà, đất nơi dự kiến đặt văn phòng đại diện;

+ Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hội và điều lệ hội.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời gian giải quyết:

Mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp pháp.

Đối tượng:
Hội có phạm vi hoạt động cả nước hoặc liên tỉnh.
Cơ quan ban hành:
Kết quả:
Quyết định cho phép hội đặt văn phòng đại diện hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do.
Phí, lệ phí
Không có
Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
Cơ sở pháp lý:

+ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

+ Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

+ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ;

+ Quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

+ Quyết định số 46/2013/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về bổ sung khoản 1 điều 2 quyết định số 54/2011/QĐ-UBND ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phân công quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Tài liệu đính kèm:
4 (5).docx