angle-left Thông báo về việc tổ chức kỳ thi tuyển công chức Thành phố năm 2020

Hội đồng thi tuyển công chức Thành phố năm 2020 đã tiếp nhận, thẩm định Phiếu đăng ký dự tuyển công chức của các thí sinh và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi, Sở Nội vụ sẽ thông báo chi tiết về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi. Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi, đề nghị các thí sinh theo dõi trên cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ.

Sở Nội vụ thông báo đến các thí sinh được biết./.

Sở Nội vụ