angle-left Thông báo về thời gian nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2016

Ngày 07 tháng 4 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản số 38/TB-UBND thông báo về thời gian nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Ngày Quốc tế Lao động 01 tháng 5 năm 2016, cụ thể:

1. Cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Ngày Quốc tế Lao động trong 02 (hai) ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2016; thực hiện nghỉ bù như sau:

- Đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ trong 05 ngày: nghỉ bù vào ngày 02 tháng 5 và 03 tháng 5 năm 2016 (do ngày nghỉ Lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy, Chủ nhật), như vậy thời gian nghỉ gồm 04 ngày liên tục từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2016.

- Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 02 ngày: ngày 30 tháng 4 và ngày 01 tháng 5 năm 2016.

Theo đó, Sở Nội vụ Thành phố sẽ nghỉ Lễ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động 04 ngày liên tục, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 03 tháng 5 năm 2016 theo quy định. Xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác./.