angle-left Thông báo về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016

Ngày 30 tháng 3 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Thông báo số 34/TB-UBND về nghỉ Lễ và treo cờ Tổ quốc Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2016 từ ngày 16 tháng 4 năm 2016 đến hết ngày 18 tháng 4 năm 2016; trong đó ngày 16 tháng 4 năm 2016 (tức ngày 10 tháng 3 âm lịch) là ngày nghỉ lễ; các ngày còn lại là ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hàng tuần (do ngày nghỉ Lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần thứ Bảy).

Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 01 ngày: ngày 16 tháng 4 năm 2016 (tức ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Theo đó, Sở Nội vụ Thành phố sẽ nghỉ Lễ Giổ Tổ Hùng Vương năm 2016 từ ngày 16 tháng 4 năm 2016 đến hết ngày 18 tháng 4 năm 2016. Ngày 19 tháng 4 năm 2016 (thứ Ba), Sở Nội vụ sẽ làm việc lại bình thường. Xin báo đến các cơ quan, đơn vị được biết để thuận tiện liên hệ công tác.