angle-left Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 15/TB-UBBC ngày 19 tháng 02 năm 2021 về việc thông báo mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thông báo số 15/TB-UBBC nêu rõ, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh thông báo: Mẫu hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 quy định tại Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về hướng dẫn mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu và các mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Quốc hội và trang web của Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh (https://www.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn) hoặc có thể nhận mẫu hồ sơ tại Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại trụ sở Thường trực Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh - số 86B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào 17h00 ngày 14 tháng 3 năm 2021. Riêng thứ bảy, ngày 13 tháng 3 năm 2021 và Chủ nhật, ngày 14 tháng 3 năm 2021, Ủy ban Bầu cử Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trực trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng xem các văn bản đính kèm./.

 

41_NQ-HĐBCQG.pdf

15. TB-UBBC.pdf

NQ41.HDBC. Mau 01-05.Mau ho so ung cu DBQH.doc

NQ41.HDBC. Mau 06-10.Mau ho so ung cu DBHDND.doc

dntgiang.snv