angle-left Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016

Ngày 08 tháng 01 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố đã ban hành văn bản số 03/TB-UBND về treo cờ Tổ quốc, nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 như sau:

1. Cán bộ, công chức, viên chức lực lượng vũ trang, người lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, các Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 từ ngày 06 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 14 tháng 02 năm 2016 (tức từ ngày 28 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 07 tháng Giêng năm Bính Thân); trong đó từ ngày 07 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 11 tháng 02 năm 2016 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 04 tháng Giêng năm Bính Thân) là các ngày nghỉ lễ; các ngày còn lại là ngày nghỉ hàng tuần và ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hàng tuần (do ngày nghỉ hàng tuần Chủ nhật trùng ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi).

2. Các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp, trường học, bệnh viện, các đơn vị lực lượng vũ trang và hộ nhân dân treo cờ Tổ quốc trong 05 ngày Tết Nguyên đán từ ngày 07 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 11 tháng 02 năm 2016 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi đến hết ngày 04 tháng Giêng năm Bính Thân).

3. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định 02 ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng pháp luật.

Theo đó, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 từ ngày 06 tháng 02 năm 2016 đến hết ngày 14 tháng 02 năm 2016 theo quy định. Xin thông báo các cơ quan, đơn vị biết để thuận tiện liên hệ công tác./.

Thông báo số 03/TB-UBND