angle-left Thành lập Tổ Công tác xây dựng và triển khai Đề án thí điểm mô hình hợp tác xã kiểu mới về kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn thành phố