angle-left Thành lập các Hội đồng Phát triển ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22 tháng 5 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 1790/QĐ-UBND về việc thành lập các Hội đồng Phát triển ngành công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Hội đồng Phát triển ngành Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh gồm 16 thành viên;

- Hội đồng Phát triển ngành Cơ khí Thành phố Hồ Chí Minh gồm 17 thành viên;

- Hội đồng Phát triển ngành Cao su - Nhựa Thành phố Hồ Chí Minh gồm 16 thành viên;

- Hội đồng Phát triển ngành Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh gồm 16 thành viên.

Do Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông làm Cơ quan thường trực (Đính kèm Quyết định số 1790/QĐ-UBND)./.

nvhai.snv