angle-left Quy định
Số kí hiệu: Quy định
Người ký:
Loại văn bản: Văn bản khác
Cơ quan ban hành: Thành phố
Lĩnh vực:
Ngày ban hành:
Ngày hiệu lực:
Ngày hết hiệu lực:
Trích yếu: Quy định về bộ máy và chế độ làm việc của Sở Nội Vụ Thành phố Hồ Chí Minh
Tài liệu đính kèm:
quydinh.doc