angle-left phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2019

Ngày 31 tháng 3 năm 2021, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Thông báo và Quyết định về phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch nhân viên, cán sự hoặc tương đương lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương và thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên năm 2019. Thông tin chi tiết xem tại các văn bản đính kèm.

 

nvthao.snv