angle-left Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 khóa X nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Trần Bình

       Ngày 06 tháng 5 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 65/QĐ-UBND-TC về phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 11 khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Trần Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 11.

      Ông Nguyễn Trần Bình được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,65 kể từ ngày được phê chuẩn.

      Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

ttnthach.snv