angle-left Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đinh Khắc Huy, Phó Bí thư Quận ủy quận Bình Thạnh.

nvthao.snv