angle-left Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4

Ngày 18 tháng 9 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong đã ký ban hành Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 4 khóa X nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Văn Chiến, Phó Bí thư Quận ủy Quận 4 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

nvthao.snv