angle-left Ông TĂNG CẨM VINH

- Đại học Chính trị.
- Đại biểu HĐND Thành phố Khóa VI.
- Phó Trưởng Ban Công tác người Hoa TP HCM
Ứng cử viên Đại biểu HĐND Thành phố Khóa VII (Nhiệm kỳ 2004-2009)
Bầu cử ngày 25 tháng 4 năm 2004
Đơn vị bầu cử số: 5

    Ông TĂNG CẨM VINH, sinh ngày 30 tháng 7 năm 1960 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Quê quán Tỉnh Quảng Đông - Trung Quốc. Hiện cư ngụ tại 305/7 Trần Phú, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Tháng 7 năm 1977: Ông công tác tại Đoàn Phường 15, Quận 5.
      Từ tháng 1 năm 1978 đến năm 1985: Ông công tác tại Phường 15 Quận 5 với nhiệm vụ: Chiến sĩ phường đội, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn Phường, Hội trưởng Hội lao động hợp tác phường, Ủy viên văn xã Ủy ban Nhân dân Phường. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 23 tháng 5 năm 1985.
      Từ năm 1985 đến năm 1987: Ông là học viên trường Đảng Nguyễn Văn Cừ, là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn ủy, Bí thư Chi đoàn Chi 3.
      Từ năm 1987 đến năm 1990: Ông là Đảng Ủy viên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Phường 9, Quận 5, Phó Bí thư Chi bộ Khu phố II.
      Từ năm 1990 đến năm 1994: Ông là Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5, phụ trách công tác người Hoa.
      Từ năm 1994 đến năm 1996: Ông là cán bộ Ban Dân vận Quận ủy Quận 5. Thường trực Tiểu ban công tác người Hoa Quận 5.
      Từ năm 1996 đến năm 2000: Ông là Phó Ban Dân vận Quận ủy Quận 5 kiêm Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ Quận 5, Bí thư Chi bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố; Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học – Nghệ thuật các dân tộc của Thành phố.
      Từ năm 2000 đến nay: Ông là Phó Ban công tác người Hoa Thành phố, Bí thư Chi bộ Ban công tác người Hoa Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Dân tộc học Thành phố, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn học – Nghệ thuật các dân tộc Thành phố, Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Khóa VI, Đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận 5 Khóa VIII.
      Quá trình công tác ông được tặng Huy chương “Vì sự nghiệp Dân vận”,“Vì sự nghiệp Đại đoàn kết”, “Vì sự nghiệp Chữ Thập Đỏ” và nhiều Huy chương, Huy hiệu khác.
      Ông TĂNG CẨM VINH được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Khóa VII (Nhiệm kỳ 2004-2009), đơn vị bầu cử số 5 – Quận 5.

 
HỘI ĐỒNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TP HỒ CHÍ MINH
 

Nguồn: Khác