angle-left Ông PHAN TRƯỜNG SƠN được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc

     Ngày 29 tháng 4 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Võ Văn Hoan đã ký Quyết định số 58/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Phan Trường Sơn, Trưởng phòng Phòng Phát triển nhà ở và thị trường Bất động sản, Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

   Ông Phan Trường Sơn được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 0,8 kể từ ngày được bổ nhiệm.

   Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

ttnthach.snv