angle-left Ông ĐOÀN BẢO LONG được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cây trồng Thành phố

Ngày 04 tháng 11 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký Quyết định số 217/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Đoàn Bảo Long, Đảng ủy viên, Giám đốc Xí nghiệp Cây xanh 1 thuộc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Thành phố giữ chức vụ Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Cây trồng Thành phố; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

ttnthach.snv