angle-left Ông NGUYỄN THẾ DŨNG

- Bác sĩ chuyên khoa I, Cử nhân Chính trị 
- Thành ủy viên - Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 
- Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Khóa VI (1999 - 2004) 
Ứng cử viên Đại biểu HĐND Thành phố Khóa VII (Nhiệm kỳ 2004 - 2009) 
Bầu cử ngày 25 tháng 4 năm 2004 
Đơn vị bầu cử số : 21

Ông NGUYỄN THẾ DŨNG sinh ngày 21 tháng 10 năm 1950, quê quán Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện cư ngụ tại 117/6 đường Nguyễn Sơn, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. 
      Từ tháng 9 năm 1978 đến năm 1979: Ông là Bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Chợ Quán thuộc Sở Y tế Thành phố. 
      Từ năm 1979 đến tháng 9 năm 1990: Ông là Bác sĩ - Trưởng Khoa Nhiễm E Trung tâm Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện Chợ Quán). Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 02 tháng 12 năm 1983.
      Từ tháng 9 năm 1990 đến tháng 6 năm 1998: Ông là Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. 
      Từ tháng 6 năm 1998 đến tháng 01 năm 2000: Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới. 
      Từ tháng 01 năm 2000 đến tháng 9 năm 2002: Ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố, kiêm Bí thư Đảng ủy Sở Y tế (tháng 11 năm 2000).
      Từ tháng 9 năm 2002 đến nay: Ông là Quyền Giám đốc, Giám đốc Sở Y tế kiêm Bí thư Đảng ủy Sở Y tế. Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố (tháng 10 năm 2003) Nhiệm kỳ 2001 - 2005.
      Trong quá trình công tác, Ông được tặng thưởng: Thầy thuốc ưu tú; Huy chương tuổi trẻ dũng cảm vào năm 1987; Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố; Nhiều bằng khen, giấy khen.
      Ông NGUYỄN THẾ DŨNG được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố giới thiệu ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa VII (Nhiệm kỳ 2004 - 2009), đơn vị bầu cử số 21 - Quận Tân Phú.

HỘI ĐỒNG BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TP HỒ CHÍ MINH

Nguồn: Khác