angle-left Ông NGUYỄN PHƯỚC TRUNG, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

      Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã ký Quyết định số 25/QĐ-UBND-TC chấp thuận cho ông Nguyễn Phước Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

      Thời điểm nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 5 năm 2020./.

Sở Nội vụ