angle-left Ông NGUYỄN PHƯỚC NGỌC được điều động và bổ nhiệm giữ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh

    Ngày 12 tháng 10 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 202/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Ngọc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh; thời gian giữ chức vụ cho đến khi có quyết định nghỉ hưu.

   Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

ttnthach.snv