angle-left Ông NGUYỄN NGỌC TƯỜNG, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội

Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình đã ký Quyết định số 182/QĐ-UBND-TC chấp thuận cho ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông Thành phố được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Thời điểm nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 10 năm 2021./.

ttnthach.snv