angle-left Ông NGUYỄN HỮU TÍN được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư

      Ngày 22 tháng 6 năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã ký Quyết định số 89/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư; thời gian giữ chức vụ là 05 năm.

     Ông Nguyễn Hữu Tín được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo là 1,0 kể từ ngày được bổ nhiệm.

     Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Sở Nội vụ