angle-left Ông NGUYỄN HẢI AN được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cây trồng Thành phố

Ngày 04 tháng 11 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan đã ký Quyết định số 218/QĐ-UBND-TC về điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Hải An, Đảng ủy viên, Giám đốc Trung tâm Ươm tạo Doanh nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thuộc Ban Quản lý khu Nông nghiệp Công nghệ cao giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cây trồng Thành phố; thời hạn giữ chức vụ là 05 năm.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

ttnthach.snv